Чиглүүлэлтийгалгасах

Сургуульсонгох

,хУрлагарилцаахолбоонытехнологийнчиглэл

肯-дтавтайморилноуу

Кенморын

25-
Оюутнуудсургуультайтанилцаж,биеийнтамирындүрэмтхувцасхудалдажавахболомжтой。Мөн6 -рангийнсурагчидшүүгээнийхээцоожавахболомжтой。

Гарутасныбодлого

Кенмор“Өдөржингөө утасгүй”。Хичээлийнцагаарөглөөний7-50цагийнхоорондгарутасхарагдахгүйбайхбасургуульдавчирсантохиолдолдоюутнышүүгээндхадгална。

Удахгүй后人将Бүгдийгхарах”

1818 оны 2022-Пүрэвгараг

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал

晚上7点至11点

2929 оны 2022-

K-12

30.30 оны 2022-。

Сургуулийн өмнөх

1313 оны 2022-。Мягмаргараг。

Дунд

Видео

Baidu
map